Wat levert het op

Voor mijzelf

 • Ik voel me sterker
 • Ik als ouder wordt geholpen om de beste oplossing voor mijn kinderen te bedenken
 • Ik heb mijn eigen plan
 • Ik weet wat de volgende stap is
 • Ik weet wie ik allemaal wil betrekken
 • Ik sta er niet meer alleen voor
 • Ik weet welke professionele hulp ik wil
 • Ik weet wie van de familie en vrienden er voor me zijn
 • Ik krijg de professionele hulp die ik nodig heb
 • Ik weet wat er van mij wordt verwacht
 • Ik weet ook wat ik voor anderen kan betekenen
 • Ik voel me weer verbonden
 • Ik krijg steun om het maximale eruit te halen
 • Ik heb weer de regie over mijn eigen leven

Familie, vrienden en buren die zich zorgen maken

 • Je kan meedenken, je zorgen uitspreken en je zorgen delen
 • Je weet wat er aan de hand is
 • Samen ben je sterker, de last rust niet alleen op jouw schouder
 • Betere organisatie van de mantelzorg
 • Er is weer verbinding
 • Je kan iets doen

 

 

Voor gemeenten / instellingen

 • Invulling geven aan het familiegroepsplan, zoals de nieuwe Jeugdwet vereist
 • Mensen hebben daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leven
 • Omgeving wordt betrokken, participatie wordt actief vorm gegeven
 • Dankzij snel ingrijpen, kunnen de problemen ingedamd worden
 • Inzicht in welke aanvullende zorg of hulpverlening echt noodzakelijk is
 • Draagvlak bij alle betrokkenen voor eventuele professionele hulp, waardoor die meer kans van slagen heeft
 • Minder inzet van professionele hulp omdat de eigen mensen bijspringen
 • Duurzame oplossing, het eigen netwerk blijft en zorgt voor borging
 • Voorkomt overbelasting bij mantelzorgers
 • Eigen Plan is flexibel en kan modulair worden ingezet, waardoor niet méér wordt gedaan dan nodig is
 • Actieve signalering van zaken die niet goed gaan, van misstanden ten einde om de dienstverlening en zorg te verbeteren.

Voor professionals

 • Mogelijkheid om meer mensen te informeren en te betrekken bij de zorgen die er zijn
 • De veiligheid wordt beter gegarandeerd, omdat meer mensen uit de eigen omgeving op de hoogte zijn 
 • Kans om samenwerkingsafspraken te maken en eventueel voorwaarden te stellen
 • Het scheelt tijd, want de Eigen Plan coach levert het netwerk aan en informatie over wie betrokken willen zijn en wie wat kan doen
 • Helder welke hulp er van mij wordt gevraagd en wie mijn gesprekspartners zijn
 • Hulp die wordt gevraagd is ook gewenst en zal dus werken
 • Plezieriger werken want je bent welkom
 • Nazorg is beschikbaar om te stimuleren dat het plan wordt uitgevoerd