Tips/Verhalen

Mijn tips                                                                                                            Mijn verhaal

 

Hoe weet ik wat ik wil?

In een lastige situatie weet je heel goed wat je allemaal niet wil. Begin met dat op te schrijven. Daarmee maak je ruimte om vervolgens te bedenken wat je wel wil. Schrijf dat ook op en probeer het zo concreet mogelijk te maken. Bedenk vervolgens wie misschien wel mee zouden willen denken om het voor elkaar te krijgen. Ga het vragen!

 

Hoe vraag ik steun?

Vragen is moeilijk, zeker als het voor jezelf is. Bedenk wie nog meer betrokken zijn bij de situatie waarin je nu zit en daar misschien ook door worden benadeeld. Rechtstreeks, doordat je bijvoorbeeld een schuld aan ze hebt. Of indirect, omdat je nu minder voor een ander kan doen, minder aandacht hebt voor je werk, je kinderen. Bespreek je situatie met hen en vraag of ze met je mee willen denken. Dat is de eerste stap naar een verandering.

 

Mensen durven vragen

Mensen hebben mensen nodig, in je eentje ben je kwetsbaar. Welke mensen waren vroeger belangrijk voor je? Met wie voelde je je verbonden? Meestal is die verbinding er aan twee kanten. Het kan zijn dat er al een tijd geen contact is. Maar dat wil niet zeggen dat de betrokkenheid weg is. Ga voor jezelf maar na: als die schoolvriendin, ex-zwager, oud-collega  je zou bellen, hoe  zou je zelf reageren? Durf weer contact te maken. Samen kan je meer. Niet om alle zorgen op het bord van iemand anders neer te leggen, maar om te kunnen delen, te vertellen, samen te lachen, te huilen. En over de toekomst te fantaseren. Door er met anderen over te praten kom je gemakkelijker tot oplossingen. Twee weten meer dan één.

 

Wie vraag ik om mee te denken?

Bedenk dat er meerdere soorten relaties zijn met andere mensen. Je hebt het gezin waarin je bent opgegroeid, de grotere familiekring met ooms en tantes, opa’s en oma’s. Dat is allemaal familie, met mensen van uiteenlopende leeftijden, dichtbij of verder weg. Ze kennen je, want ze hebben jou en je familie meegemaakt. Er zullen mensen bij zijn met vergelijkbare ervaringen als die van jou, daar kun je wat aan hebben. Dan zijn er vrienden, uit verschillende fases van je leven, met wie je ook vertrouwelijk bent geweest, vroeger en misschien ook nu nog. En buren en collega’s van vroeger of nu. Vaak ook mensen met een andere geschiedenis of levenservaring en dus ook met andere oplossingsrichtingen. Het zijn allemaal bronnen van inspiratie om erachter te komen wat voor jou nu een goede volgende stap kan zijn.

Zoek daarnaast ook op internet naar mensen in een vergelijkbare situatie of professionals die daarover kennis delen. En kijk of er een idee is waar je wat aan kan hebben.

 

Als je ziet dat iemand klem zit

Als vriend, broer, ouder zie je soms dat iemand niet lekker in zijn vel zit, maar als je ernaar vraagt krijg je een ontkennend antwoord. Je wilt best meedenken maar je krijgt er de kans niet voor. Je kan wijzen op de verbinding: ook als het minder gaat op dit moment, wil ik het ook weten, dat zou ik ook voor mezelf willen. Vriendschap is er toch niet alleen voor goede tijden?

Iemand die niet over zijn situatie wil praten is vooral bang voor oordelen van anderen. Dus heel belangrijk om niet te veroordelen, of te kijken naar waarom dit zo is gekomen. Vooral belangrijk om mee te denken naar wat nu de volgende stap kan zijn.

Mensen die dichtbij staan en mee mogen denken, kijken vaak met een andere blik en komen met praktische oplossingen om een stap verder te komen. En, misschien nog wel veel belangrijker, zij kunnen ook anderen noemen die er ook bij betrokken kunnen worden om mee te denken. Zo hoeft het geen geheim te blijven en ben je weer samen met anderen en niet meer alleen. Dat geldt ook voor de meedenkers: het is ook fijn om met een ander mee te mogen denken!