Coaches werken graag samen met hulpverleners

Zo werd Kim, als hulpverlener van Spirit, betrokken bij een Eigen Plan bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Jeugdbescherming. De professionals gaven aan waaraan moest worden voldaan om de kinderen terug naar huis te laten gaan, de moeder gaf aan wat vrienden en familie voor haar konden betekenen en samen kwamen ze tot een plan. ‘Mooi om te zien dat dingen binnen het eigen netwerk kunnen worden opgelost. Het is natuurlijk toch de bedoeling dat de hulpverlening weer verdwijnt uit een gezin.’

 

 

 

 

Samenwerking met professionals

Een coach van Eigen Plan heeft de tijd om een netwerk te benaderen en te verbreden, ook als er geen netwerk lijkt te zijn of er geen ingang is in het netwerk, er veel onderlinge conflicten zijn of tegengestelde belangen. De Eigen Plan Coach kan in korte tijd mensen mobiliseren om mee te denken over een plan van aanpak en uitzoeken wat er mogelijk is. De professional kan zich zo blijven richten op zijn of haar taak.