Familie, vrienden en buren die zich zorgen maken

  • Je kan meedenken, je zorgen uitspreken en je zorgen delen
  • Je weet wat er aan de hand is
  • Samen ben je sterker, de last rust niet alleen op jouw schouder
  • Betere organisatie van de mantelzorg
  • Er is weer verbinding
  • Je kan iets doen