Voor professionals

  • Mogelijkheid om meer mensen te informeren en te betrekken bij de zorgen die er zijn
  • De veiligheid wordt beter gegarandeerd, omdat meer mensen uit de eigen omgeving op de hoogte zijn 
  • Kans om samenwerkingsafspraken te maken en eventueel voorwaarden te stellen
  • Het scheelt tijd, want de Eigen Plan coach levert het netwerk aan en informatie over wie betrokken willen zijn en wie wat kan doen
  • Helder welke hulp er van mij wordt gevraagd en wie mijn gesprekspartners zijn
  • Hulp die wordt gevraagd is ook gewenst en zal dus werken
  • Plezieriger werken want je bent welkom
  • Nazorg is beschikbaar om te stimuleren dat het plan wordt uitgevoerd