Voor gemeenten / instellingen

 • Invulling geven aan het familiegroepsplan, zoals de nieuwe Jeugdwet vereist
 • Mensen hebben daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leven
 • Omgeving wordt betrokken, participatie wordt actief vorm gegeven
 • Dankzij snel ingrijpen, kunnen de problemen ingedamd worden
 • Inzicht in welke aanvullende zorg of hulpverlening echt noodzakelijk is
 • Draagvlak bij alle betrokkenen voor eventuele professionele hulp, waardoor die meer kans van slagen heeft
 • Minder inzet van professionele hulp omdat de eigen mensen bijspringen
 • Duurzame oplossing, het eigen netwerk blijft en zorgt voor borging
 • Voorkomt overbelasting bij mantelzorgers
 • Eigen Plan is flexibel en kan modulair worden ingezet, waardoor niet méér wordt gedaan dan nodig is
 • Actieve signalering van zaken die niet goed gaan, van misstanden ten einde om de dienstverlening en zorg te verbeteren.