Om afspraken over samenleven te maken (in de straat, buurt, op school)

Als er ruzie of overlast is in het trappenhuis, in de straat, het winkelcentrum en je je niet meer veilig voelt, kan Eigen Plan samen met jou op zoek gaan naar wat er aan de hand is en hoe je denkt aan een oplossing bij te kunnen dragen. Ook met de andere ‘partijen’ neemt de Eigen Plan coach contact op met dezelfde vragen. Wanneer er bereidheid is om in gesprek te gaan, wordt gezocht naar de gemeenschappelijke noemer: wat willen beide partijen bereiken? Het gaat dan vooral om waarin iedereen zich kan vinden: dat we hier met elkaar plezierig wonen, dat oud en jong elkaar respecteren.

Ieder bedenkt wat hij zelf kan bieden om bij te dragen aan dat doel. In een bijeenkomst worden intenties uitgesproken en concrete afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren, wie wat gaat doen en hoe je met elkaar gaat zorgen dat het in de toekomst beter gaat.

Dit is iets voor mij