Bij ouder worden, wanneer zelfstandigheid onder druk staat

Iedereen wil zeggenschap houden over zijn leven en wonen op de manier die je zelf kiest. Soms is dat nu nog wel mogelijk, maar hoe lang nog? Eigen Plan kan steun bieden bij het nadenken over wat je wilt als het gaat om zelfstandigheid en wonen. Over wie belangrijk zijn om je wensen aan te vertellen. Zodat als je krachten verder afnemen, je gesteund kunt worden bij wat je zelf het liefste wilt. Het gaat dan niet alleen over je kinderen; ook je buren, contacten in de buurt, vrienden, leeftijdgenoten, familieleden kunnen een rol spelen en met je meedenken. Je maakt een plan voor als het straks nodig is.

Dit is iets voor mij