Wanneer er een ontruiming dreigt

Als er een brief op de mat ligt over ontruiming is er vaak op veel terreinen iets aan de hand. Dan zijn er al veel brieven aan voorafgegaan. Er zijn deurwaarders aan de deur geweest als er sprake is van niet betalen van de huur, of politie als er sprake is van een ontruiming vanwege overlast.

De bewoner kan het vaak al een tijd niet meer aan en heeft een stapel ongeopende post. Dikwijls weet niemand er van en leidt de bewoner een geïsoleerd bestaan. Financiële problemen hangen regelmatig samen met geen werk, een verbroken relatie of ziekte. Soms is er ook sprake van verslaving.

Eigen Plan gaat samen met de bewoner na wie er allemaal belangrijk zijn of waren in zijn leven en nu mee zouden kunnen denken (uit de eigen kring, familie, buren, ex-collega’s). Maar ook betrokken professionals (verhuurder, schulddienstverlening, maatschappelijk werk) kunnen meedoen door hun mogelijkheden aan te geven of kennis in te brengen. Uitgangspunt zijn de voorwaarden die verhuurder stelt om de ontruiming te voorkomen.

Dit is iets voor mij