Wanneer Jeugdbescherming ingeschakeld is

Wanneer er zorgen zijn over veiligheid komt Jeugdbescherming in beeld. Veiligheid in brede betekenis.  Bijvoorbeeld als een kind niet naar school gaat. Als ouders door ziekte, verslaving of andere beperking niet beschikbaar zijn als opvoeder. Als er thuis geschreeuwd wordt of als er geen geld is voor eten.

Met Eigen Plan kan gezocht worden naar mogelijkheden om, samen met mensen uit de eigen kring en professionals, een veilig plan te maken.

Mensen die betrokken zijn bij de ouders of om de kinderen geven, weten vaak heel goed wat wel en niet kan helpen of waar het eigenlijke probleem zit.

Samen weet je meer en kan er meer worden bereikt! Zodat Jeugdbescherming zich ook weer kan terugtrekken.

Dit is iets voor mij