Recht om familiegroepsplan te maken

Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt nu met de nieuwe Jeugdwet onder de noemer 'familiegroepsplan' het actief betrekken van het netwerk toegevoegd.

Met een familiegroepsplan heeft een gezin het recht om zelf - samen met de sociale omgeving van de jeugdige - een hulpverleningsplan of plan van aanpak op te stellen, voordat professionals dit voor hen of met hen doen. Dit plan kan gemaakt worden met een Eigen Plan-bijeenkomst.

Dit is iets voor mij