samen

De eigen kring is belangrijk voor de oplossing, want niemand leeft alleen. Samen met de Eigen Plan coach breng je alle betrokkenen in kaart. Wie horen er bij me? Wie kan ik vragen om mee te denken? Wat zit er mogelijk in de weg? De coach gaat samen met jou aan de slag om mensen erbij te betrekken, contact te leggen en soms de relatie te herstellen.

  • Je legt eerst zelf contact met familieleden, vrienden en bekenden. De Eigen Plan coach benadert ze en bezoekt ze thuis om de bedoeling uit te leggen.
  • Indien nodig, aandacht voor het herstellen van relaties.
  • De Eigen Plan-coach verkent met iedereen ook mogelijkheden voor verbinding binnen een groter netwerk (straat, school, buurt).
  • De eventuele voorwaarden zijn helder: zoals betalen van huur, rust op de trap, de veiligheid van kinderen. Met instellingen die daarover gaan is contact.
  • Professionals of ervaringsdeskundigen zijn benaderd om informatie te geven over mogelijkheden en om kennis te delen.