Wie zijn wij

Coaches

De coaches zijn betrokken burgers die als freelancer werken bij Eigen Plan naast hun gewone bezigheden. Zij zijn getraind en worden begeleid volgens de uitgangspunten van Eigen Plan. Regie bij mensen zelf, ondersteunen bij het verbinden met mensen uit het eigen netwerk en betrokken professionals. Zij zoeken alle betrokkenen thuis op en kunnen ook in het weekend of op een avond langskomen. Er zijn coaches beschikbaar in elke taal, culturele achtergrond, sekse leeftijd en religie. De coaches hebben geen belang bij de inhoud van de uitkomst van de gesprekken of de gemaakte plannen. De informatie blijft bij de mensen zelf, er is geen verslaglegging of dossieropbouw.

Eigen Plan coach worden

Coördinatieteam

Monique Bontje en Lineke Joanknecht zijn de drijvende krachten achter Stichting Sterker Samen / Eigen Plan. Samen met Ahmed Maguilej vormen zij het coördinatieteam. Zij begeleiden de coaches en bewaken de kwaliteit aan de hand van de uitgangspunten van Eigen Plan (zie Stichting Sterker Samen). Zij hebben jarenlange ervaring in de (jeugd)hulpverlening, zakelijke dienstverlening, coaching, mediation, begeleiden van Eigen Kracht-conferenties en conflictbemiddeling.

 

Monique Bontje begon binnen de zakelijke dienstverlening in leidinggevende functies, onder meer bij Randstad. Medio 2006 vestigde zij zich als zelfstandig mediator. Kort daarna startte zij als regiomanager en coach bij Eigen Kracht Centrale. Daar leerde ze Lineke kennen met wie zij aan de groei en ontwikkeling van Eigen Kracht-conferenties heeft gewerkt. 

Lineke Joanknecht is opgeleid als orthopedagoog en heeft langdurige ervaring in de jeugdzorg. Haar werk in de pleegzorg bracht een zoektocht op gang naar mogelijkheden om naast ouders ook familieleden actief te betrekken. In 1998 raakte ze geïnspireerd door Family Group Conferencing. Zij was een van de initiatiefnemers van Eigen Kracht-conferenties in Nederland. 

 

Bestuur

Stichting Sterker Samen maakt zich sterk voor het maken van je Eigen Plan.

Als de uitdagingen in je leven groot zijn, helpt het om een plan te maken om ze aan te pakken. Samen met mensen die dicht bij je staan: familie, vrienden, buren. Een plan dat oplossingen biedt, met een lonkend perspectief voor alle betrokkenen, met doelen waar je voor wil gaan. Het legt de onderlinge afspraken vast en biedt inspiratie.

Stichting Sterker Samen werkt vanuit de overtuiging, dat de kracht van het individu met de gebundelde krachten van personen in hun netwerk, de basis leggen voor succes. Succes bij het vinden van oplossingen. Een stap in het herstellen en verdiepen van relaties. Een stap in het verbinden van mensen. Sterker ben je Samen!

Als bestuur van Stichting Sterker Samen maken we ons hier graag hard voor. Wij zijn ervan overtuigd dat hoe moeilijk het leven soms is, iedereen het liefst zelf zijn Eigen Plan maakt.

Hans Bergwerff, Carolien de Jong, Tom Nieuwenhuijsen