Eigen Plan
2O17-2O18

feiten & cijfers

 • Het afgelopen anderhalf jaar zijn er
  45O
  trajecten aangevraagd.
 • Het aantal aanvragen is met
  29%
  gestegen t.o.v. de vorige periode.
 • Bij
  87%
  van de aanvragen bood het Eigen Plan traject een oplossing.
 • Het aantal coaches is gegroeid tot
  8O
  .
 • Bij
  18%
  van de trajecten spelen huisvesting en schulden een rol.
 • Serious game Sterker ben je Samen! gelanceerd om professionals te laten ervaren wat de meerwaarde is van het netwerk.
Aantal keer dat modules in 2O17-2O18 zijn ingezet
In de periode 2O17-2O18 zijn in totaal 1147 modules ingezet
(binnen een traject kunnen modules vaker worden ingezet).
484x
module Sterker of Verkennen

Van de aanvragen was 7% al op weg geholpen na de module Sterker. Bij 14% bleek na Verkenning het Eigen Plan traject geen passende oplossing.

Bij 21% van de trajecten waren de gesprekken met mensen uit de kring voldoende om samenwerking op gang te brengen

323x
module Samen
242x
module Eigen Plan bijeenkomst

Bij 58% van de trajecten werd tijdens een bijeenkomst een plan gemaakt. In dat plan leggen het netwerk en de betrokken professionals het doel, de route, de communicatie en de samenwerking vast. Een tweede bijeenkomst was bij 15% van de trajecten nodig om tot een goed plan te komen.

Bij 43% is na de bijeenkomst nazorg geleverd om het nakomen van afspraken te ondersteunen

98x
module Stimuleren

Door wie

A 42% Jeugdbescherming,
Jeugd- & Gezins-beschermers en WSG,
(55% drang en 45% dwang)
B 39% Jeugd- en wijkteams
C 12% Overig*
D 7% Hoofdpersoon of iemand uit het netwerk

Hoe vaak, waar en door wie

15x West Friesland
A 40% B 0% C 40% D 20%
41x Alkmaar, Heerhugowaard, langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
A 17% B 49% C 22% D 12%
50x Purmerend, Beemster, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam
A 24% B 62% C 12% D 2%
67x Zaanstad
A 30% B 60% C 9% D 1%
235x Amsterdam
A 53% B 32% C 10% D 5%
17x Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel
A 53% B 18% C 12% D 0%
26x Overige gemeenten**
A 27% B 23% C 19% D 31%
* Altra, Antoniusziekenhuis Utrecht, Care-express, De Regenbooggroep, Doras, Dynamo, Eropaf!, GGD, Homestart, Jellinek, MEE AZ, Mentrum, Opvoedpoli, Politie, Sezo, Spirit, Veilig Thuis
** Albrandswaard, Barneveld, Beverwijk, De Ronde Venen, Deventer, Haarlem, Haarlemmermeer, Loppersum, Nijkerk, Nijmegen, Nissewaard, Schagen, Terneuzen

Waarvoor

46% Verblijfplaats
Specificatie van de trajecten:
33% vraag om opvang in het eigen netwerk
29% m.b.t. veilige situatie thuis
20% vraag om huisvesting voor het gezin
12% terug na uithuisplaatsing
6% opvang nodig buiten de eigen kring
23% Samenwerking ouders na (v)echtscheiding
22% Ondersteuning ouders bij opvoeding en of huishouden
9% Overig: onafhankelijke cliëntondersteuning, plan na detentie, schoolverzuim, schulden, verbetering samenhang in de buurt, vraag om herstel, overgewicht

Een greep uit de ervaringsverhalen


Zeventig aanvragers van een Eigen Plan hebben inmiddels hun eigen ervaringen opgeschreven. Ze hebben aan hun verhalen zelf een duiding en een titel gegeven.
In mijn verhaal
heeft het Eigen Plan
traject een bijdrage
geleverd aan...

Hulpverleners
zijn vooral verrast
door het netwerk

In dit verhaal
werd ik verrast
door...
Laagdrempelig en ondersteunend voor het gezin en voor mij!

Bij een gezin met veel problematiek heb ik Eigen Plan ingezet om het netwerk te activeren zodat die zorgtaken van een moeder voor haar kind over zouden nemen. Het voorstel alleen al om Eigen Plan in te zetten, activeerde deze moeder om haar netwerk te benaderen. Dit was een groot winstpunt. De werkwijze van de Eigen Plan medewerker was daadkrachtig, ondersteunend en tegelijkertijd ook concreet waardoor er een realistisch plan werd gemaakt. Ik vond het heel fijn om ondersteuning van Eigen Plan te ervaren bij deze complexe casus en ook daadwerkelijk te ervaren dat er werk uit handen genomen werd.

Eigen regie op veiligheid

Positieve start, geen vervolg nodig met een bijeenkomst

Een alleenstaande moeder met een chronische ziekte kwam steeds met hulpvragen. Zij vond het lastig om daar haar omgeving bij te betrekken. De gemeente vond het een goed idee om Eigen Plan in te schakelen. Er zijn gesprekken gevoerd met de moeder en haar netwerk. Vervolgens liet de moeder weten dat zij toch geen hulpvragen had en kwam er geen Eigen Plan bijeenkomst. Positief is wel dat het netwerk rond de moeder in beweging is gekomen.

Vader wil kind leren kennen, moeder en partner werken tegen

Dat doen ze samen met mensen die dicht bij hen staan zoals familie vrienden buren

Hoopgevend en verbindend

In dit netwerk was veel weerstand over alle hulpverlening. Ik vond dat de Eigen Plan coach deze weerstand op een constructieve manier inzette tijdens de bijeenkomst door mij vooraf in te lichten over de vragen die er waren. Ik kon het hierdoor goed voorbereiden. De coach gaf het netwerk ook niet volledig de ruimte ‘om los te gaan’ op jeugdzorg. Er zijn mooie en constructieve afspraken uit voortgekomen.

Een prettige bijdrage om te proberen het netwerk te verduidelijken en te versterken

Onverwachte mogelijkheden gevonden